Windows 98 SE ISO file


Windows 98 Second Edition (thường gọi “Windows 98 SE”) là phiên bản nâng cấp của Windows 98. Windows 98 Second Edition được Microsoft giới thiệu vào ngày 5 tháng 5 năm 1999. Internet Explorer 5.0 đã được đưa vào Windows 98 Second Edition thay thế cho Internet Explorer 4.0 của Windows 98.

Microsoft đã lên kế hoạch ngừng hỗ trợ cho Windows 98 vào ngày 16 tháng 1 năm 2004. Tuy nhiên, do sự phổ biến liên tục của hệ điều hành (27% lượt xem trang của Google là trên các hệ thống Windows 98 trong tháng 10 năm 2003), Microsoft đã quyết định để duy trì hỗ trợ cho đến ngày 11 tháng 7 năm 2006. Hỗ trợ cho Windows Me cũng kết thúc vào ngày này. Dưới sự hỗ trợ phần mềm tối thiểu hóa, thị phần Windows 98 (SE) được công bố bởi lượt truy cập đã giảm dần xuống còn 2,7%. Windows 98 không còn có sẵn dưới bất kỳ hình thức nào do các điều khoản của các khu định cư liên quan đến Java mà Microsoft thực hiện với Sun microsystems. Năm 2011, Microsoft đã gỡ bỏ các trang web cập nhật cho Windows 98 và Windows 98 SE.

Yêu cầu hệ thống bao gồm:

  • Intel 80486DX2 66 MHz trở lên
  • 16 MB of RAM
  • Tối thiểu 500MB đĩa cứng trống.
  • Nâng cấp từ Windows 95 (FAT16) or 3.1 (FAT): 140–400 MB (typically 205 MB).
  • Cài mới (FAT32): 140–255 MB (typically 175 MB).
  • Màn hình phân giải (640×480)
  • CD-ROM hoặc DVD-ROM drive (

Link download:

https://www.fshare.vn/folder/JLZ1SORHVMA9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.