Tạo Shortcut tắt màn hình cực nhanh trong Windows 10


Trong một vài trường hợp người dùng cần tắt màn hình máy tính ngay lập tức nhưng vẫn giữ hệ thống hoạt động. Với cách này, bạn sẽ không cần vào Power Option để thiết lập thời gian chờ.

Cách tắt màn hình bằng phím tắt trong Windows 10

Bước 1: Nhấn chuột phải vào màn hình Desktop và chọn New, nhấn vào Shortcut.

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới dưới vào ô và nhấn Next.

powershell.exe -Command “(Add-Type ‘[DllImport(”user32.dll”)]public static extern int SendMessage(int hWnd,int hMsg,int wParam,int lParam);’ -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0×0112,0xF170,2)”

Bước 3: Đặt tên cho phím tắt, ví dụ như Tắt nhanh màn hình. Sau đó, chọn Finish.

Bước 4: Bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng phím tắt trên màn hình như hình bên dưới. Nếu nhấn đúp chuột vào lối tắt này, bạn sẽ có thể thấy màn hình bị tắt nhưng không phải ở chế độ ngủ.

Bước 5: Nếu bạn muốn thêm tổ hợp phím tắt vật lý để tắt màn hình, nhấn chuột phải vào phím tắt đã tạo và chọn Properties.

Bước 6: Nhấn vào ô bên cạnh Shortcut key và bấm phím mà bạn muốn sử dụng dưới dạng tổ hợp phím vật lý.

Vậy là đã hoàn thành xong! Hy vọng thủ thuật này sẽ giúp độc giả giải quyết được vấn đề trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.