7-Zip – Trình nén và giải nén file hiệu quả hơn Winrar

7-Zip là phần mềm mã nguồn mở miễn phí hoàn toàn. Bạn có thể dùng 7-Zip ở bất kỳ máy tính nào mà ko cần phải trả tiền hay đăng ký bất kỳ gì với 7-Zip. Tính năng chính của 7-Zip Nén ở tỷ lệ cao dưới định dạng 7z với cơ chế nén LZMA và […]

Read More