Cách sửa lỗi Some settings are managed by your organization của Windows Defender trong Windows 10

Một ngày đẹp trời nọ, Windows 10 của bạn bổng dưng không thể chạy đc Windows defender và hiện dòng thông báo Some settings are managed by your organization như hình dưới Thì cách sau đây sẽ giúp bạn bật lại Windows defender Bật Start – nhập vào Regedit Tìm theo dòng sau: “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender” , bạn […]

Read More