Windows 3.1

Là người dùng máy tính trong thời gian đầu thập kỷ 9x, các bạn hẳn đã quá quen thuộc với giao diện Windows 3.1. Tuy nhiên, rất nhiều người không có điều kiện tiếp xúc PC sớm hơn nên chưa được thưởng thức giao diện huyền thoại của Microsoft. Đây quả thật là một điều đáng tiếc.                    […]

Read More