Quay phim màn hình trên Mac dễ hơn bao giờ hết

Bạn không cần phải cài đặt thêm phần mềm ghi hình chuyên dùng nào để ghi hình trên Mac thân yêu của bạn, tính năng này đã được tích hợp trong Mac OS sẵn rồi. Việc quay phim lại màn hình trên Macbook Air hoặc iMac rất là cần thiết trong 1 số trường hợp. […]

Read More