Cách cài đặt hệ điều hành cho Raspberry Pi

File hệ điều hành bạn Pi OS bạn download tại đây, từ trang download chính hãng của Pi. Download xong, giải nén ra thành file image nhé bạn. Cài hệ điều hành vô thẻ nhớ Bạn truy cập vào https://www.balena.io/etcher/ để tải phần mềm ghi file image Pi vào thẻ nhớ. Chọn Donwload for Windows. […]

Read More