Adobe Photoshop 2021 v22.0.1

Yêu cầu hệ thống Adobe Photoshop CC 2021 Bộ xử lý đa lõi với hỗ trợ 64 bit cho AMD hoặc 32/64 bit hỗ trợ Intel. (2 GHz hoặc nhanh hơn)Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit) hoặc Windows 10 (64 bit) phiên bản 1809 trở lên(Hệ điều hành 32 bit không còn được hỗ trợ)(Không […]

Read More