Google đang mang nhiều tính năng hơn của News sang Search

Google đang mang nhiều tính năng hơn của News sang Search Google Search nói chung hay trên điện thoại nói riêng là một công cụ không thể thiếu, tuy nhiên Google News thì có người xài người không. Chính vì vậy Google đang có dự định đem những tính năng nổi bật của Google News […]

Read More