Cách để biết nhanh RAM bạn đang dùng là bao nhiêu GB, loại gì, hãng nào, serial, tốc độ …


Cách để biết nhanh RAM bạn đang dùng là bao nhiêu GB, loại gì, hãng nào, serial, tốc độ, đang dùng bao nhiêu thanh RAM … mà không cần phải dùng đến phần mềm thứ 3, bằng Command Promt (CMD)

Bạn gõ vào ô tìm kiếm CMD, chọn Command Promt và nhập các lệnh sau:

wmic memorychip get devicelocator, manufacturer, partnumber, capacity, speed, memorytype, formfactor

Các thông số trên là toàn bộ những gì mà RAM sẽ có, bạn có thể dùng kiểm tra 1 thông số cũng đc, ko nhất thiết phải nhập toàn bộ thông số vô. ví dụ như muốn kiểm tra RAM đang dùng của hãng nào: thì nhập thông số manufacturer mà thôi

Kiểm tra nhà sản xuất:

wmic memorychip get devicelocator, manufacturer

Hoặc kiểm tra tốc độ:

wmic memorychip get devicelocator, speed

Danh sách mã số của formfactor:
0: Unknown.
1: Other.
2: SIP.
3: DIP.
4: ZIP.
5: SOJ
6: Proprietary.
7: SIMM.
8: DIMM.
9: TSOP.
10: PGA.
11: RIMM.
12: SODIMM.
13: SRIMM.
14: SMD.
15: SSMP.
16: QFP.
17: TQFP.
18: SOIC.
19: LCC.
20: PLCC.
21: BGA.
22: FPBGA.
23: LGA.
24: FB-DIMM.

Danh sách mã số của loại bộ nhớ (memorytype)

0: Unknown.
1: Other.
2: DRAM.
3: Synchronous DRAM.
4: Cache DRAM.
5: EDO.
6: EDRAM.
7: VRAM.
8: SRAM.
9: RAM.
10: ROM.
11: Flash.
12: EEPROM.
13: FEPROM.
14: EPROM.
15: CDRAM.
16: 3DRAM.
17: SDRAM.
18: SGRAM.
19: RDRAM.
20: DDR.
21: DDR2.
22: DDR2 FB-DIMM.
24: DDR3.
25: FBD2.

Chúc các bạn vui vẻ với thủ thuật này !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.