Cách chụp màn hình trong Raspberry Pi


Không quan trọng bạn sử dụng loại máy tính nào, đôi lúc bạn cũng cần chụp ảnh màn hình để làm việc gì đó.

Trong Windows, bạn có thể chụp ảnh dễ dàng thì trong Raspberry Pi, bạn cũng sẽ chụp dễ như vậy, với điều kiện bạn dử dụng Raspbian – hệ điều hành chính hãng của Pi. Các bước hướng dẫn dưới đây dựa trên model Raspberry Pi 4, nhưng cách áp dụng cũng tương tự các model khác.

Chụp ảnh màn hình sử dụng Scrot và PrtScr

Hệ điều hành Raspbian có tích hợp sẵn công cụ chụp ảnh màn hình gọi là Scrot và bạn có thể chụp màn hình bằng cách nhấn phím PrtSc (printscreen). Sau khi bạn nhấn phím PrtSrc, Scrot sẽ lưu thành file PNG vào thư mục home của Pi (mặc định là /home/pi) kèm theo ngày tháng và thời gian trong tên file.

Sử dụng Gnome Screenshot

Scrot là công cụ khá tốt, nhưng chưa đủ tính năng chụp cho lắm, do đó có 1 công cụ khác là Gnome Screen shot bạn có thể cài đặt thông qua lệnh sau.

sudo apt install gnome-screenshot

Sau khi cài xong, bạn có thể tìm Gnome Screen shot trong menu Accessories

Khi Gnome Screenshot được mở, bạn có tùy chọn chụp ảnh toàn bộ màn hình, chụp cửa sổ, hoặc bất kì vì trí nào mà bạn vẽ chọn bằng cách rê chuột.

ASau khi bạn chụp ảnh màn hình, Gnome Screenshot sẽ cho bạn tùy chọn là lưu vào bộ nhớ, hoặc paste vào trình sửa hình ảnh như là GIMP, hoặc lưu nó lại với tên bạn đặt.

Tạo phím tắt để chụp với Gnome Screenshot

Điều bất tiện khi chụp ảnh màn hình vói Gnome Screenshot là bạn phải mở app này lên mỗi khi cần chụp. Do đó để chụp nhanh mà ko cần mở app lên, bạn cần đặt phím tắt cho app này bằng việc thay lệnh gọi Scrot khi bạn nhấn PrtSrc sẽ chạy Gnome Screenshot

1. Mở file  /etc/xdg/openbox/lxde-pi-rc.xml  bằng lệnh sau trong Terminal

sudo nano /etc/xdg/openbox/lxde-pi-rc.xml

2. Thêm dòng lệnh sau vào chỗ nào cũng được sau mục <keyboard>

<keybind key=”C-A-Print]”><action name=”Execute”><command>gnome-screenshot –interactive</command></action></keybind>

Việc làm này sẽ bật Gnome Screenshot khi bạn nhấn CTRL + ALT + PrtScr.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.