Adobe Master Collection CC 2021 (x64)


Adobe Master Collection CC 2021 là tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2021 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất với khả năng chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt rất giống với Adobe Master Collection CS6 đã được kiểm chứng tốt trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi, gói hiện tại bao gồm nhiều chương trình hơn đáng kể so với tên gọi của nó là Creative Suite 6 và bản thân các phiên bản của chương trình hầu hết đều mới hơn.

Đây là bản cập nhật tháng 4/2021

Bao gồm:

Adobe Acrobat Pro DC 2021.001.20145
Adobe After Effects 2021 v18.1.0.38
Adobe Character Animator 2021 v4.0.0.45
Adobe Audition 2021 v14.1.0.43
Adobe Bridge 2021 v11.0.2.123
Adobe Dimension 2020 v3.4.1
Adobe Dreamweaver 2021 v21.1.0.15413
Adobe Illustrator 2021 v25.2.1.236
Adobe InCopy 2021 v16.1.0.020
Adobe InDesign 2021 v16.1.0.020
Adobe Lightroom Classic 10.2
Adobe Media Encoder 2021 v15.1.0.42
Adobe Photoshop 2021 v22.3.1.122
Adobe Animate 2021 v21.0.5.40714
Adobe Prelude 2021 v10.0.0.34
Adobe Premiere Pro 2021 v15.1.0.48
Adobe XD 39.0.12

https://pastebin.com/BV7YbBuX

Pass: benhvientinhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.